MANUAL per a Identificarse a la web i completar informació personal

El primer que hem de tenir en quanta és que aquest espai Web està pensat per a publicar informació d’artistes determinats. És important, que us identifiqueu i completeu la vostra informació personal, de contacte o el que considereu perquè puguen comunicar-se amb vosaltres els visitants…. email, foto?, introducció etc

menu_LOGINUna vegada en gallery.formentera.és,
trobéssiu en el menú “LOGIN”

 

login2En fer Clic en LOGIN, la web us demanarà que us identifiqueu, per a açò, teniu els usuaris i claus en un email que vau rebre hacelogin2 temps.
En aquesta pantalla us demana el vostre usuari i clau de accés:

 

Si les dades són correctes, la web us presentarà la vostra pantalla general, també anomenat “Escriptori”, amb diversos menús i opcions.

escritorio
Si teniu curiositat, en aquest enllaç expliquen detalladament totes les opcions i menús: http://codex.wordpress.org/Dashboard_Screen

perfil_menu
Anem a COMPLETAR LA NOSTRA INFORMACIÓ primer.
Seleccionem Perfil en el menú de l’esquerra i ens apareixerà la pantalla amb tota la informació del nostre perfil:
Demana moltes dades, encara que ja teniu alguns completats. Podeu posar el que vulgueu. Esxiste una ajuda detallada en http://codex.wordpress.org/Users_Your_Profile_Screen

 

perfil

 

Nom

Nom d’usuari – No es pot editar el nom d’usuari, ja que s’utilitza  com a nom d’usuari durant el procés d’inici de sessió.
Nom – Escriga el seu nom en aquest quadre de text.
Cognoms – Escriga el seu cognom en aquest quadre de text.
Sobrenom – Escriga el sobrenom ja que és un requerit per cada usuari. Pot ser el mateix que el seu nom d’usuari o pot ser diferent. Si no es proporciona un sobrenom, a continuació, el nom d’usuari es col·locarà en aquest camp.
Nom per a mostrar públicament– Seleccionar, de la llista desplegable, com el seu nom se cita en el seu blog. Per defecte és el seu nom i cognom. Vostè pot triar entre diverses de les peces anteriors d’informació: sobrenom , Login name,Nom , Cognom , ” en primer lloc Última “, o” Cognomene Nom “. Si prefereix ” Cognom, Nom “, introduïsca una coma després del seu cognom en el Cognom quadre de text anterior i triar l’última opció d’aquest menú desplegable.

Informació de Contacte

E-mail – Tots els usuaris estan obligats a enumerar una adreça de correu electrònic en els seus respectius perfils. L’adreça de correu electrònic ha de ser únic per a cada usuari. El teu blog utilitzarà aquesta adreça per a notificar-li de nous comentaris als seus missatges i per a altres finalitats administratives. Per a reiterar el que es va dir anteriorment, només altres usuaris registrats del teu blog tindran accés a aquesta adreça de correu electrònic. Es mai va enviar en qualsevol lloc.
Lloc web – Escriga la seua adreça de pàgina web.

Campos de xarxes socials, MOLT IMPORTANTS perquè ens troben:

 

“http://gallery.formentera.es”
no tengo
tampoco
https://twitter.com/consellinsular
https://www.facebook.com/consellinsular?fref=ts
http://es.linkedin.com/pub/jaime-zaragozá/3a/631/99a/

 

Informació biogràfica – Introduïsca una breu descripció o el perfil de tu mateix ací.
Nova Contrasenya – Si volem canviar-la, Introduzcimos la contrasenya dues vegades, una vegada en cadascun dels dos quadres de text. Deixant aquests quadres de text en blanc mantindrà la contrasenya que està utilitzant actualment.Indicador d’intensitat Açò indica si la contrasenya que has escrit és molt feble, feble, mitjà o fort (es mostra en verd).Com més fort siga la contrasenya més segura el seu nom d’usuari. Suggeriment: La contrasenya ha de tenir almenys set caràcters de longitud. Perquè siga més fort, usar lletres majúscules i minúscules, nombres i símbols com ! “? $% ^ &) .
Actualitzar perfilRecorde fer clic en aquest botó per a guardar els canvis que ha realitzat en el seu perfil i opcions personals. Després de fer clic en aquest botó vostè ha de veure un missatge de benvinguda en la part superior de la pantalla dient usuari actualitzada.Si no veu aquest missatge, a continuació, els canvis no es guarden!